Prowadzone przez nas projekty rozwojowe wspierają rozwój kompetencji kadr menedżerskich oraz pracowników na każdym etapie życia firm

Za Polna70 stoją doświadczeni coachowie, trenerzy o bogatym doświadczeniu biznesowym. Pozytywna zmiana, rozwój, integracja zespołu to cele, które przyświecają właścicielom ośrodka szkoleniowego. Prowadzone projekty obejmują: coaching indywidualny i zespołowy, warsztaty rozwijające kompetencje biznesowe, warsztaty rozwijające kompetencje społeczne, warsztaty integracyjne, spotkania z ciekawymi, inspirującymi osobami, organizację nietypowych spotkań biznesowych, sesje focusowe, organizację spotkań off site, organizację spotkań zarządów, organizację spotkań zespołów, sesje brain storming, organizację nietypowych projektów rozwojowych. Każdy realizowany przez nas projekt jest unikatowy.

Olga Rzycka - coach, trenerka, właścicielka Polna70

Olga posiada ponad 18-letnie doświadczenie w pracy związanej z szeroko pojętym rozwojem poszczególnych ludzi, grup oraz zespołów funkcjonujących w firmach. Jej zainteresowania zawodowe krążą wokół wykorzystywania psychologii w różnego typu organizacjach. Od 7 lat zarządza firmą świadczącą usługi coachingowo-szkoleniowo-diagnostyczne. Doświadczenie biznesowe zdobywała pracując m.in. w firmach finansowych oraz farmaceutycznych. Olga jest coachem, trenerem i psychologiem. Jest również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej oraz autorem książek wykorzystywanych w biznesie. Ukończyła psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizowała się w neuropsychologii oraz psychologii klinicznej. W trakcie swojej kariery uczestniczyła w wielu szkoleniach i warsztatach, rozbudowujących jej kompetencje. Posiada międzynarodowy certyfikat International Coach Community ICC, jest również członkiem The International Association of Coaches. Swoje umiejętności zawodowe doskonaliła uczestnicząc m.in. w: „The Art and Science of Coaching” (Erickson College International, ICF), ICC Business Coaching, ICC Coaching, The Horse Assisted Professional Development, Zaawansowane Techniki Coachingowe (ICC), Certyfikacja Insights, a także w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, Szkole Trenerów i Konsultantów Zarządzania, Szkole Psychoterapii Krótkoterminowej. Olga od długiego już czasu zgłębia tajniki szeroko rozumianego rozwoju osobistego i jego związku z osiąganiem celów biznesowych. Tworzy autorskie projekty rozwoju kadry menedżerskiej. Wartością dla niej w tym co robi jest ROZWÓJ, ZMIANA, doskonalenie, towarzyszenie ludziom. W pracy z ludźmi jest skupiona na efektywności i osiąganiu wyznaczonych celów, w połączeniu z potrzebami, wartościami, i dbałością o relacje międzyludzkie.

Fabrice Carrieu - coach, trener, konsultant

Skuteczny, odpowiedzialny i ceniony menedżer z ponad 17 – letnim doświadczeniem i udokumentowanymi sukcesami w rozwoju podległych mu struktur. W trakcie realizowania zadań, skoncentrowany na praktycznych rozwiązaniach, które służą osiąganiu rezultatów. Solidny, dobry organizator, efektywnie ustalający priorytety i egzekwujący cele. Trener umiejętność menedżerskich i operacyjnych, specjalizujący się w rozwijaniu skuteczności i efektywności pracy. Przygotowuje procesy rozwojowe mające na celu budowanie świadomej i dojrzałej biznesowo kadry menedżerskiej. Prowadzi projekty mające na celu skuteczne wdrożenia nowych menedżerów do pracy. Autor wielu projektów mających na celu poprawę skuteczności biznesowej zarządzanego Regionu. Posiada międzynarodowe doświadczenie menedżerskie (Francja, Czechy, Polska, Kolumbia), zarówno w pracy w centralach firm jak i w terenie. Zorientowany na stałe zwiększanie efektywności, osiąganie coraz lepszych wyników finansowych oraz zaangażowany w rozwój Podwładnych. Potrafi elastycznie i w inspirujący sposób korzystać ze swoich doświadczeń w różnych organizacjach (implementuje dobre praktyki i efektywne sposoby działania w różnych organizacjach). Odpowiadał za 2500 pracowników i osiągał obroty na poziomie 400 milionów euro, przy wskaźniku Ebit (zysk operacyjny) na poziomie przekraczającym 10 milionów euro. Stale angażował się w rozwój podwładnych (projekty AC/DC, coaching, tworzył procesy rozwoju dla dyrektorów). Odpowiedzialny był za 2500 osób, zatrudnionych na stanowiskach etatowych, oraz 360 pracowników leasingowych podzielonych między 15 placówek. Umiejętnie wykorzystuje kompetencje menedżerskie w strategicznym zarządzaniu zespołem, również o rozproszonej strukturze. Prowadził rozwój podległych mu struktur z jednoczesną optymalizacją ich rentowności. Odpowiadał także za doskonalenie podległej mu kadry (w zakresie kompetencji związanych zarządzaniem hipermarketami oraz tworzeniem strategii). Prowadził szkolenia kadr menedżerskich w nowo otwartych sklepach (autor efektywnych projektów wdrożeniowych dla menedżerów w sklepach). Pracuje w języku: polskim, francuskim, angielskim, hiszpańskim.

Masz pytanie? Napisz lub zadzwoń:

+48 501 466 538, olga.rzycka@polna70.pl