Regulamin

Regulamin serwisu www.polna70

Polna70
Development Company Olga Rzycka
ul. Polna70
05-420 Józefów


REGULAMIN SERWISU WWW.POLNA70.PL


1.Postanowienia ogólne:


1.1. Właścicielem Serwisu www.polna70.pl (zwanego danej „Serwisem”) jest Development Company Olga Rzycka z siedzibą w Józefowie, ul. Polna70, 05-420, o numerze NIP 5512329125 , zwana dalej „Właścicielem”.

1.2. Każda osoba korzystająca z zasobów Serwisu (zwana dalej „Użytkownikiem”) przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

1.3. Korzystanie oraz rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

1.4. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie. Niektóre z nich mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.


2.Działalność Właściciela i Serwisu:


2.1. Przedmiotem działalności Właściciela jest organizacja szkoleń i warsztatów kulinarnych.

2.2. Oferta Serwisu kierowana jest do osób fizycznych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
oraz jednoosobowych działalności gospodarczych chcących skorzystać z usług oferowanych przez Właściciela.

2.3. Oferta jest składana drogą telefoniczną lub elektroniczną, po uprzednim kontakcie Użytkownika z Właścicielem za pośrednictwem Serwisu oraz telefonicznym doprecyzowaniu preferencji Użytkownika zainteresowanego usługą.


3.Dane osobowe:


3.1. Właściciel Serwisu będący administratorem danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).

3.2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

3.3. Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane do celów kontaktowych i archiwizacyjnych właściciela Serwisu .


4.Postanowienia końcowe:


4.1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu i wchodzi w życie z dniem publikacji

Poznaj naszą propozycję wynajmu sali na szkolenie, warsztaty lub konferencję.